19.01.2024
Career Opportunities in City Architects / Deis Ghairme le hAiltirí na Cathrach

O’Devaney Gardens Phase 1A, designed by City Architects (Photo: Niall O’Connell) / Gairdíní Uí Dhuibheannaigh, Céim 1A, deartha ag Ailtirí na Cathrach (Grianghraf: Niall O’Connell)

Dublin City Council has today advertised seeking applicants for the position of Executive Architect to join our team in City Architects Division. The positions offer suitably qualified and experienced candidates the opportunity to work on our diverse range of construction and civic design projects from housing, architectural conservation, civic and cultural buildings to public realm and urban design.

For details of the position, including eligibility requirements, please see the Council’s careers website here. The closing date for applications is 9th February 2024.

 

D’fhógair Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath inniu go bhfuil iarrthóirí á lorg le cur isteach ar an ról mar Ailtire Feidhmiúcháin leis an bhfoireann i Roinn Ailtirí na Cathrach. Tugtar deis leis an ról seo d’iarrthóir ag a bhfuil na cáilíochtaí cuí agus an taithí chuí a bheith ag obair ar an réimse leathan tionscadal tógála agus deartha cathrach a bhíonn ar siúl againn lena n-áirítear tithíocht, caomhantas ailtireachta, foirgnimh chathartha agus chultúrtha sa ríocht phoiblí agus dearadh uirbeach.

Tá sonraí an róil, riachtanais incháilitheachta san áireamh, ar fáil ar shuíomh gréasáin gairme na Comhairle anseo. Is é 9 Feabhra 2024 an dáta deiridh le haghaidh iarratas.