03.05.2023
City Architects Present Climate Resilient Design Work at EPA event on Climate Change / Cuireann City Architects Obair Dheartha atá Seasmhach ó thaobh na hAeráide i láthair ag imeacht de chuid an GCC ar Athrú Aeráide

City Architect’s presentation at EPA event. Image: City Architects / Cur i láthair City Architects at imeacht GCC. Íomhá: City Architects

As part of the EPA Climate Change Lecture Series, City Architects were invited to present examples of our Climate Resilient Design Work at The Round Room at The Mansion House, Dublin on 19th April 2023.

A lecture entitled ‘Ocean Circulation, Tipping Points and the Public Climate Debate’ by Professor Stefan Rahmstorf, Professor of Physics of the Oceans at the University of Potsdam provided excellent insights on the impact of climate change. The Lecture can be viewed here:

https://www.youtube.com/watch?v=y7LARJR13pw

(Skip ahead to 34:00 for lecture)

Image / Íomhá: City Architects

Image / Íomhá: City Architects

Mar chuid de Shraith Léachtaí an GCC ar Athrú Aeráide, tugadh cuireadh do City Architects samplaí dár nObair Dheartha atá Seasmhach ó thaobh na hAeráide a chur i láthair ag an Seomra Cruinn ag Teach an Ardmhéara, Baile Átha Cliath ar an 19 Aibreán 2023.

Thug léacht dar teideal ‘Ocean Circulation, Tipping Points and the Public Climate Debate’ leis an Ollamh Stefan Rahmstorf, Ollamh le Fisic na nAigéan in Ollscoil Potsdam léargas iontach ar thionchar an athraithe aeráide. Is féidir an Léacht a fheiceáil anseo:

https://www.youtube.com/watch?v=y7LARJR13pw

(Léim chun tosaigh go dtí 34:00 don léacht)

Image / Íomhá: City Architects

Image / Íomhá: City Architects