26.10.2023
Launch of ‘More Than Concrete Blocks Volume 3′ / Seoladh ‘More Than Concrete Blocks Volume 3’

More Than Concrete Blocks: Dublin city’s twentieth-century buildings and their stories is a three-volume series of architectural history books that are richly illustrated and written for the general reader. Unpacking the history of Dublin’s architecture during the twentieth century, each book covers a period, in chronological sequence: Volume 1, 1900–1939; Volume 2, 1940–1972; Volume 3, 1973–1999.

GENEROUS ARCHITECTURES symposium concerns Dublin city’s late 20th-century buildings and their future in the context of sustainability and climate change. It brings together architectural historians, architects, building managers and planners who are responding to this urgency for a wide-ranging public discussion.

Event 2 of the symposium foregrounds the architectural history of More Than Concrete Blocks Volume 3, focusing on the 1970s, 1980s and the 1990s. There will be papers by the leading authors and editors of this research project: Dr Ellen Rowley’s paper ‘Back to the Streets with New Homes from Old Stock’ will discuss lesser-known housing projects from the period; Dr Carole Pollard will consider the predicament of Dublin’s office blocks in her paper ‘1970s office blocks, the losses and the gains’; and Merlo Kelly will discuss the architectural framework plan and interventions of the Group 91 consortium of architects in ‘Temple Bar – Intervention + Reanimation.’

Booking: Generous Architectures: Event 2: More Than Concrete Blocks Volume 3 + the Circular Economy

3rd November 2023, 9h00 – 18h00, City Assembly House, South William Street

Reserve a place through ONLY ONE of the following links

To reserve a place to attend in person click here: https://www.eventbrite.ie/e/generous-architectures-tickets-726713819597?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

To reserve a place to attend online click here: https://www.eventbrite.ie/e/generous-architectures-online-tickets-736382579117?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

 

‘More Than Concrete Blocks’: Is sraith de thrí imleabhar stairiúil ailtireachta atá maisithe go hálainn agus scríofa don léitheoir ginearálta iad foirgnimh Bhaile Átha Cliath an fichiú haois agus a scéalta. Ag spíonadh amach ciall stair ailtireacht Bhaile Átha Cliath le linn an fichiú haois, clúdaíonn gach leabhar ré amháin, in ord croineolaíoch: Imleabhar 1, 1900–1939; Imleabhar 2, 1940–1972; Imleabhar 3, 1973–1999.

AILTIREACHT FHLAITHIÚIL: Baineann an siompóisiam seo le foirgnimh Bhaile Átha Cliath ag deireadh an 20ú haois agus a dtodhchaí i gcomhthéacs na hinbhuanaitheachta agus an athrú aeráide.  Tugann sé staraithe ailtireachta, ailtirí, bainisteoirí tógála agus pleanálaithe le chéile atá ag tabhairt aghaidh ar an bpráinn seo le go mbeadh plé poiblí leathan ann.

Imeacht 2: Leagtar béim ar stair ailtireachta ‘More Than Concrete Blocks Volume 3’ sa dara himeacht den siompóisiam, ag díriú isteach ar na 1970í, 1980í agus na 1990í. Beidh páipéir le príomhúdair agus eagarthóirí an tionscadail taighde seo: Déanfaidh páipéar an Dr Ellen Rowley ‘Back to the Streets with New Homes from Old Stock’ plé ar na tionscadail tithíochta nach bhfuil mórán aithne orthu ón ré sin; Pléifidh Dr Carole Pollard cruachás bhloc oifigí Bhaile Átha Cliath ina páipéar ‘1970s office blocks, the losses and the gains’; agus déanfaidh Merlo Kelly plé ar an gcreatphlean ailtireachta agus idirghabháil Ghrúpa 91 chuibhreannas na n-ailtirí in ‘Temple Bar – Intervention + Reanimation’.

Áirithintí: Ailtireacht Fhlaithiúil: Imeacht 2: ‘More Than Concrete Blocks Volume 3 + the Circular Economy’

3 Samhain 2023, 9: 00-18: 00, Teach Tionóil na Cathrach, Sráid Liam Theas

Cuir áit in áirithe trí CHEANN AMHÁIN de na naisc seo a leanas:

Cuir áit in áirithe ar an láthair anseo: https://www.eventbrite.ie/e/generous-architectures-tickets-726713819597?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

Cuir áit in áirithe chun freastal ar líne anseo: https://www.eventbrite.ie/e/generous-architectures-online-tickets-736382579117?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl