02.11.2023
Sean Foster Place shortlisted for SEAI Award / Sean Foster Place ar an ngearrliosta do Dhuais SEAI

View of apartments on North King Street. Image: Donal Murphy. Radharc ar na hárasáin ar Shráid an Rí Thuaidh. Íomhá: Donal Murphy.

@Dubcitycouncil City Architects are thrilled to have been shortlisted in #SEAIAwards23 in Energy in Buildings category for North King Street housing. Thanks to the collaboration and the dedication of our Design and Construction teams. Building on our recent Award of highly commended by Royal Institute of the Architects of Ireland @riaionline in Sustainability and our commitment to meeting #2030ClimateChallenge, our project metrics include:

 • site strategy: sustainable urban drainage solutions with biodiversity
 • operational energy: 47 – 55% renewable energy in housing with pv panels + heat pumps
 • exceeding design performance: A1 – A2 BER
 • embodied carbon: 647 kgCO2e/m2
 • water use: <80 l/p/day thewatercalculator.org.uk – https://uwla.eu/
 • overheating study: 0.1 – 0.4% CIBSE TM59
 • daylighting factor: 3.6% IGBC HW2 daylighting calculator

 

Winners will be announced Thursday 16th of November.

The North King Street housing project is a six-storey building with 30 apartments. The project provides sustainable accommodation in Dublin’s city centre and mitigates fuel poverty for residents. The building design adopts a fabric-first approach, ensuring a low environmental impact from its upfront embodied carbon footprint and its ongoing operational impact using renewable energy.
The project’s success lies in delivering much-needed sustainable housing in a central location, providing a sustainable living environment, and exceeding design targets for energy efficiency and environmental impact.

#buildingthetransition #housing #nzeb #SUDS #buildingfabric #ggbs #fsc  #oneclicklca #climateaction                                                       

View of apartments on North King Street. Image: Donal Murphy. Radharc ar na hárasáin ar Shráid an Rí Thuaidh. Íomhá: Donal Murphy.

 

Project Team

Client Dublin City Council, Housing and Community Services Department

Contractor Duggan Brothers (Contractors) Ltd

Architects City Architects Division, Dublin City Council

Landscape Architects Murray and Associates

Structural + Civil Engineers Garland Consulting Engineers

M+E Services Engineers Homan O’Brien Consulting Engineers

Quantity Surveyors Austin Reddy & Company

Fire Consultant Maurice Johnson + Partners

PSDP Turner Townsend

Energy Consultants Low Energy Design

Assigned Certifier Garland Consulting Engineers

 

View of an apartment roof top terrace. Image: Donal Murphy. Radharc ar léibheann dín árasáin. Íomhá: Donal Murphy.

Tá áthas an domhain ar Ailtirí na Cathrach @Dublincitycouncil go bhfuil siad ar ghearrliosta #SEAIAwards23 sa chatagóir Energy in Buildings do thithíocht Shráid an Rí Thuaidh. A bhuíochas do chomhoibriú agus tiomantas ár bhfoirne Deartha agus Tógála. Ag cur leis an Duais a bronnadh orainn le gairid le hardmholadh ó Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann @riaionline maidir leis an Inbhuanaitheacht agus ár dtiomantas don #2030ClimateChallenge a chomhlíonadh. Tá an méid seo a leanas san áireamh i scála tomhais ár dtionscadal:

 • straitéis an tsuímh: réitigh dhraenála uirbí inbhuanaithe le bithéagsúlacht
 • fuinneamh oibríochtúil: 47 – 55% fuinneamh in-athnuaite i dtithe le painéil fhótavoltachais + teaschaidéil
 • feidhmiú deartha thar meán: A1 – A2 RFF
 • carbón corpraithe: 647 kgCO2e/m2
 • úsáid uisce: <80 l/in aghaidh/an lae thewatercalculator.org.uk – https://uwla.eu/
 • staidéar ar an róthéamh: 0.1 – 0.4% CIBSE TM59
 • cúinse rialú de réir sholas an lae: 3.6% IGBC HW2 áireamhán rialú de réir sholas an lae

 

Fógrófar na buaiteoirí Déardaoin 16 Samhain.

Is tionscadal tithíochta foirgneamh sé stór le 30 árasán é Sráid an Rí Thuaidh. Cuireann an tionscadal lóistín inbhuanaithe ar fáil i lár chathair Bhaile Átha Cliath agus laghdaíonn sé bochtaineacht bhreosla do na daoine a bhfuil cónaí orthu ann. Tugadh tús áite d’éifeachtúlacht fuinnimh an fhoirgnimh, ó thús go deireadh na tógála, a chinntíonn nach ndéantar mórán dochair don timpeallacht idir a lorg carbóin corpraithe sula raibh an foirgneamh ag feidhmiú fiú agus a thionchar oibríochtúil leanúnach a úsáideann fuinneamh in-athnuaite.
Is a bhuíochas gur cuireadh tithíocht inbhuanaithe a raibh géarghá leis ar fáil i suíomh lárnach, a d’éirigh leis an tionscadal, a chuir timpeallacht mhaireachtála inbhuanaithe ar fáil agus a sháraigh spriocanna deartha d’éifeachtúlacht fuinnimh agus tionchar timpeallachta.

#buildingthetransition #housing #nzeb #SUDS #buildingfabric #ggbs #fsc #oneclicklca #climateaction                                                       

View of a rear courtyard. Image: Marie Louise Halpenny. Radharc ar chlós cúil. Íomhá: Marie Louise Halpenny.

Foireann Tionscadail

Cliaint Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, An Roinn Seirbhísí Tithíochta agus Pobail

Conraitheoir Duggan Brothers (Contractors) Ltd

Ailtirí Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Roinn Ailtirí na Cathrach

Ailtirí Tírdhreachaithe Murray and Associates

Innealtóirí Struchtúr + Sibhialta Garland Consulting Engineers

Innealtóirí Seirbhísí Meicniúla & Leictreacha Homan O’Brien Consulting Engineers

Suirbhéirí Cainníochta Austin Reddy & Company

Sainchomhairleoir Tine Maurice Johnson + Partners

PSDP (maoirseoir tionscadail le haghaidh phróiseas an deartha) Turner Townsend

Sainchomhairleoirí Fuinnimh Low Energy Design

Deimhnitheoir Sannaithe Garland Consulting Engineers