19.12.2022
Constitution Hill Redevelopment – Part 8 Planning Application Lodged / Athfhorbairt ar Chnoc an Bhunreachta – Cuid 8 Iarratas Pleanála curtha isteach

Proposed View of South Block. Image: Grafton Architects / Amharc molta den Bhloc Theas. Íomhá: Grafton Architects

The proposed redevelopment of the existing Constitution Hill Flats has reached a major mile stone as the Part 8 planning application for 124 homes has been lodged and can be viewed on:

https://consultation.dublincity.ie/central-area/part-8-redevelopment-of-constitution-hill-flats-du/

Proposed View of Garden with Play Space. Image: Grafton Architects / Amharc molta den Ghairdín le Spás Imeartha. Íomhá: Grafton Architects

Proposed Aerial View showing Building Heights. Image: Grafton Architects / Amharc molta ón aer ina thaispeántar Airde na bhFoirgneamh. Íomhá: Grafton Architects.

Design Team
Project Managers/Feasibility Masterplan City Architects Division, Dublin City Council
Architects Grafton Architects
Landscaping Brady Shipman Martin
Structural & Civil Engineers ARUP
M&E Services Engineers ARUP
Quantity Surveyors Austin Reddy & Company
Environmental & Sustainability Consultant Meehan Green
Fire Consultant Aherne Fire Engineering Consultant
PSDP CMSE Consultancy
Archaeology IAC Archaeology

Proposed View of New Front to Constitution Hill. Image: Grafton Architects / Amharc molta den Taobh Nua a bheidh ar Chnoc an Bhunreachta. Íomhá: Grafton Architects

Baineadh clochmhíle mhór amach inniu i gcás na athfhorbartha atá molta do na hÁrasáin i gCnoc an Bhunreachta. Cuireadh isteach an t-iarratas pleanála le haghaidh 124 áit chónaithe agus is féidir é a fheiceáil ar:

https://consultation.dublincity.ie/central-area/part-8-redevelopment-of-constitution-hill-flats-du/

Proposed Aerial View showing Phasing. Image: Grafton Architects / Amharc molta ón aer ina thaispeántar an Céimniú. Íomhá: Grafton Architects

Foireann Deartha
Bainisteoirí Tionscadail/Máistirphlean Féidearthachta Roinn Ailtireachta na Cathrach, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Ailtirí Grafton Architects
Tírdhreachú Brady Shipman Martin
Innealtóirí Struchtúr & Sibhialta ARUP
Innealtóirí Seirbhísí M&E ARUP
Suirbhéirí Cainníochta Austin Reddy & Company
Sainchomhairleoir Comhshaoil & Inmharthanachta Meehan Green
Sainchomhairleoir Dóiteáin Aherne Sinchomhairleoir Innealtóireachta Dóiteáin
Sainchomhairleoireacht PSDP CMSE
Seandálaíocht Seandálaíocht IAC